Sladoled vanila 3kg

Мороженое ваниль 3kg

Sladoled čokolada 3kg

Мороженое клубника 3kg

Sladoled jagoda 3kg

Мороженое шоколад 3kg